Mobirise web page development software

3D PORTRET

3D PORTRET se izradjuje tehnikom lentikularne štampe. Željenu portretnu fotografiju tehnikom 3D volumetrizacije pripremamo i štampamo na lentikular materijalu. Krajnji rezultat je 3D (trodimenzionalna) fotografija sa izuzetnim osećajem dubine i realnosti. 

Ideje za 3D Portret: Portretna fotografija (deca, odrasli), kucni ljubimci, portret-uspomena itd.

Priprema i štampa: 3D ART

PODELITE SA DRUGIMA!